การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากร รอบการรับรองที่ 1-2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากร สาขา "การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ"
รอบการรับรองที่ 1-2563 โดยฟรีค่าธรรมเนียมการรับรองทั้งหมด

calendar open 1-2563
 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร

สนใจสมัครได้ที่
กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    โทรศัพท์ : 02 201 7436-37
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.