การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Hits
เปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากร รอบการรับรองที่ 1-2563 86
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 978
สัมภาษณ์ ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISOIEC 17024 329
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 7219
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561-หน้าหลัก 410
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 2441
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 1656
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (สอบซ่อมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 232
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความสามารถบุคลากร 7268