การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

++++++++
หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก

++++++++

ตอนที่ 4 : การพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

มาตรฐานและการรับรอง กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 : การพัฒนาสาขาการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

หากไม่ปรากฏเนื้อหา โปรดคลิก เพื่อ Download File PDF