การรับรองความสามารถของบุคลากร

การรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Hits
การรับสมัครรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ รอบการรับรอง 1/2565 277
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 747
สัมภาษณ์ ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISOIEC 17024 2581
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 10894
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561-หน้าหลัก 2855
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 3288
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 4355
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (สอบซ่อมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561) 2872
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความสามารถบุคลากร 9730