การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Hits
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 107
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 70
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 78
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 90
การรับสมัครรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ รอบการรับรอง 1/2566 1989
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 3061
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 3261
สัมภาษณ์ ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISOIEC 17024 4297
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 13292
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 6592