การรับรองความสามารถของบุคลากร

Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

Certification of Person

ISO/IEC 17024

หลักสูตรการฝึกอบรม

ที่กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

เปิดให้บริการนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการรับรองความสามารถบุคลากร

ของกองฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Hits
การรับสมัครรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ รอบการรับรอง 1/2567 53
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 2273
ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 1785
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 1795
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2566 1795
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 5399
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 5700
สัมภาษณ์ ผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISOIEC 17024 6364
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 15813
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 8594